KOMPENDIUM PRAWA PRACY 2017

KOMPENDIUM PRAWA PRACY 2017

Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r. Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych...
Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2017 r.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2017 r.

artykuły, nowości, wskaźniki o autorceMonika Cieślak – prawnik, doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 10 lat na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. ostatnie wpisy...
Płaca minimalna w 2017 roku

Płaca minimalna w 2017 roku

artykuły, nowości, wskaźniki o autorceMonika Cieślak – prawnik, doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 10 lat na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. ostatnie wpisy...