książki

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 31 stycznia 2020

978-83-62838-88-2
format: B5
oprawa: miekka
stron: 1200

do pobrania:

spis treści

cena: 199.50 zł

Uaktualnione i znacznie rozszerzone wydanie bestsellera z 2019.
Na początku autorka omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.. Potem przedstawia nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. Przedstawia najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe oraz interpretacje ZUS. Następnie przedstawia krok po kroku, technikę naliczania wynagrodzeń i sposób wyliczania wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych.

Dzięki tej książce Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu!

Wiele kwestii w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z przydzielaniem, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS, ich wyceną rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za administrację środkami Funduszu, kadrowcy, osoby naliczające płace szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych czynności i dokonywanych rozliczeń w fachowej prasie i podczas szkoleń.

autorzy:

Monika Cieślak, Piotr Ciborski

stan prawny na: 21 lutego 2020 r., wydanie IX

ISBN: 978-83-62838-93-6
format: B5
oprawa: miękka
stron: 528
książka z płytą CD ze wzorami dokumentów

do pobrania:

cena: 147.00 zł

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 1 marca 2020

ISBN: 978-83-62838-91-2
format: B5
oprawa: miękka
stron: 770

do pobrania:

cena: 168 zł

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Obejmuje m. in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, urlopów pracowniczych, czasu pracy, ochrony szczególnych grup zatrudnionych w tym kobiet. Publikacja omawia zmiany, które weszły w życie w 2019 r. i 1.1.2020 r., jak również przygotowuje pracodawców na te zmiany, które wejdą w życie w 2020 r., czyli omawia zagadnienia pracowniczych planów kapitałowych i potrąceń komorniczych i nowych sankcji.

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą wynagrodzeń!

Kolejne wydanie pierwszej na rynku książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń.

Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami.

Publikacja zawierała ponad 400 ćwiczeń i pytań z odpowiedziami wraz z omówieniem najczęściej popełnianych błędów.

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 20 kwietnia 2020

ISBN: 978-83-62838-98-1
format: B5
oprawa: miękka
stron: 656

do pobrania:

cena: 157.5 zł

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 10 lutego 2020

978-83-62838-87-5
format: A5
oprawa: miekka
stron: 126

do pobrania:

spis treści

cena: 49.00 zł

„Świadectwo pracy od A do Z” omawia szerokie spektrum zagadnień związanych z wypełnianiem świadectwa pracy, jego kopii, sprostowań. Książka zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wzbogacone o przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany przepisów i aktualne stanowiska Ministerstwa Pracy, organów skarbowych, ZUS oraz PIP.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników działów kadr (zarówno zatrudnionych na stanowiskach szeregowych, jak i kierowniczych). Tematyką książki będą też zainteresowani pracodawcy samodzielnie prowadzący swoją działalność i zatrudniający pracowników, a także prawnicy czy pracownicy biur rachunkowych oraz firm doradczych, od których klienci oczekują pomocy w zakresie poprawnego wypełniania i wydawania świadectw pracy.

Książka jest napisana przez praktyków i szkoleniowców z tematyki HR. Autorzy (Monika Frączek – specjalista prawa pracy, były pracownik departamentu prawa pracy MRPiPS i Monika Cieślak – wieloletni szef ds. kadr i płac) szkoląc w zakresie tej tematyki zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Refleksji, że czas pracy jest najtrudniejszym zagadnieniem z zakresu prawa pracy, towarzyszyła potrzeba opracowania podręcznika, który w sposób systematyczny i prosty przybliżałby tą tematykę osobom zajmującym się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 1 kwietnia 2020

978-83-62838-86-8
format: A5
oprawa: miekka
stron: 330

do pobrania:

spis treści

cena: 99.00 zł
autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 1 maja 2020

ISBN: 978-83-62838-85-1
format: A5
oprawa: miekka
stron: 380

do pobrania:

spis treści

cena: 99.00 zł

Książka omawia w przystępny sposób przede wszystkim zagadnienia związane z różnymi możliwościami pomocy dla pracodawców oraz podmiotów niezatrudniających pracowników w sytuacji trudności i problemów spowodowanych pandemią COVID-19, które mają uchronić przedsiębiorców i inne podmioty przed skutkami kryzysu gospodarczego z nią związanego.

Impulsem do napisania tej książki była refleksja, że praca zdalna, uregulowana na czas pandemii Covid-19, w wielu przypadkach, pozostanie już elementem organizacji pracy u pracodawców. Docelowo na pewno problemem będzie odróżnienie pracy zdalnej od telepracy, a być może z czasem pojawią się spory, czy praca świadczona z domu – była wykonywania w ramach stosunku pracy (telepracy albo pracy zdalnej), czy może jednak było to wykonywanie czynności cywilnoprawnych. Na spodziewane trudności trzeba się jak najlepiej przygotować, z czasem wątpliwości będzie mniej, jeżeli praca zdalna zostałaby np. uregulowana w przepisach Kodeksu pracy.

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 1 maja 2020

ISBN: 978-83-62838-85-1
format: A5
oprawa: miekka
stron: 380

do pobrania:

spis treści

cena: 94.50 zł

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 1 sierpnia 2020

ISBN: 978-83-62838-83-7
format: A5
oprawa: miękka
stron: 550

do pobrania:

spis treści

cena: 126.00 zł

W obliczu kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID-19 wielu pracodawców będzie szukało możliwości obniżenia kosztów pracy, również poprzez zwolnienia pracowników. Autorki przedstawiają więc zasady rozwiązywania umów o pracę oraz możliwe do zastosowania rozwiązania prawne i optymalizacje płacowe w związku z ustaniem zatrudnienia.

Najpełniejsze opracowanie z zakresu sowich piór i relacji między ekologią sów a ich upierzeniem.

Dr hab. inż. Marian Cieślak – leśnik z wykształcenia, ekolog z powołania. Wieloletni pracownik Instytutu Ochrony Środowiska i Fundacji Ekofundusz. Był autorem wielu prac z zakresu: ochrony przyrody, ekologii ptaków i ekologii krajobrazu, fizjografii i planowania przestrzennego.

autor:

Dr hab. inż. Marian Cieślak

Wydanie albumowe

ISBN: 978-83-62838-97-4
format: A4
oprawa: twarda
stron: 191
barwnych ilustracji: 256

do pobrania:

cena: 69.00 zł