książki

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 15 stycznia 2019

978-83-62838-89-9
format: B5
oprawa: miekka
stron: 1093

do pobrania:

spis treści

cena: 199.50 zł

Uaktualnione i znacznie rozszerzone wydanie bestsellera z 2018.
Na początku autorka omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2019 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.. Potem przedstawia nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. Przedstawia najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe oraz interpretacje ZUS. Następnie przedstawia krok po kroku, technikę naliczania wynagrodzeń i sposób wyliczania wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Dzięki tej książce Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu!

Wiele kwestii w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z przydzielaniem, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS, ich wyceną rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za administrację środkami Funduszu, kadrowcy, osoby naliczające płace szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych czynności i dokonywanych rozliczeń w fachowej prasie i podczas szkoleń.

autorzy:

Monika Cieślak, Piotr Ciborski

stan prawny na: 1 stycznia 2019 r., wydanie VII

ISBN: 978-83-62838-93-6
format: B5
oprawa: miękka
stron: 514
książka z płytą CD ze wzorami dokumentów

do pobrania:

cena: 147.00 zł

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 15 marca 2019

ISBN: 978-83-62838-91-2
format: B5
oprawa: miekka
stron: 770

do pobrania:

cena: 168 zł

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Obejmuje m. in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, urlopów pracowniczych, czasu pracy, ochrony szczególnych grup zatrudnionych w tym kobiet. Publikacja omawia zmiany, które weszły w życie w 2019 r., jak również przygotowuje pracodawców na te zmiany, które wejdą w życie w 2019 r., czyli omawia zagadnienia pracowniczych planów kapitałowych.

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą wynagrodzeń!

Kolejne wydanie pierwszej na rynku książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń.

Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami.

Publikacja zawierała ponad 400 ćwiczeń i pytań z odpowiedziami wraz z omówieniem najczęściej popełnianych błędów.

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 1 marca 2019

ISBN: 978-83-62838-98-1
format: B5
oprawa: miękka
stron: 656

do pobrania:

cena: 157.50 zł

autor:

Dr hab. inż. Marian Cieślak

Wydanie albumowe

ISBN: 978-83-62838-97-4
format: A4
oprawa: twarda
stron: 191
barwnych ilustracji: 256

do pobrania:

cena: 69.00 zł

Najpełniejsze opracowanie z zakresu sowich piór i relacji między ekologią sów a ich upierzeniem.

Dr hab. inż. Marian Cieślak – leśnik z wykształcenia, ekolog z powołania. Wieloletni pracownik Instytutu Ochrony Środowiska i Fundacji Ekofundusz. Był autorem wielu prac z zakresu: ochrony przyrody, ekologii ptaków i ekologii krajobrazu, fizjografii i planowania przestrzennego.