Czas pracy od A do Z (edycja 2024)

189,00 

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 10 lutego 2024 r.

978-83-62838-70-7
format: A5
oprawa: miękka
stron: 440

do pobrania:

spis treści

Kategoria:

Książka jest napisana przez praktyków i szkoleniowców z tematyki HR. Autorki Monika Frączek - specjalista prawa pracy, przez ponad 19 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Monika Cieślak - wieloletni szef ds. płac, ekspert ds. wynagrodzeń, szkoląc zbierały pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Najwięcej pytań dotyczyło tematyki czasu pracy. Refleksji, że czas pracy jest najtrudniejszym zagadnieniem w zakresie prawa pracy, towarzyszyła potrzeba opracowania podręcznika, który w sposób systematyczny i prosty przybliżałby tę tematykę osobom zajmującym się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a także rozliczającym nadgodziny na listach płac.

Książka omawia w przystępny sposób zagadnienia związane przede wszystkim z:

  • czasem pracy, jego efektywnym planowaniem i poprawnym rozliczaniem,
  • dokumentacją dotyczącą czasu pracy, w tym obowiązkami związanymi z ewidencjonowaniem czasu pracy,
  • pracą zdalną wprowadzoną do Kodeksu pracy w 2023 r. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw oraz czasem pracy w przypadku świadczenia pracy zdalnej,
  • zmian w prawie pracy zawartych w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw mającym na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
  • naliczaniem różnych składników wynagrodzenia związanych z czasem pracy na listach płac.

Książka wyjaśnia także zasady dokumentowania godzin pracy zleceniobiorców na potrzeby poprawnego stosowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorki poruszyły zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w przepisach prawnych. W takich sytuacjach autorki wskazały praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie stanowi źródła prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest źródłem wiedzy na temat praktykowanych i rekomendowanych rozwiązań problemów zarządzania czasem pracy.

Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach kadrowych, audytorów HR, jak i osób, które same nie rozliczają czasu pracy, chcą jednak poznać zasady planowania i rozliczania czasu pracy, będą bowiem kontrolować rozliczanie czasu pracy prowadzone przez firmy zewnętrzne. Książka może też służyć usystematyzowaniu lub powtórzeniu wiedzy po kilkuletniej przerwie lub być przygotowaniem do kursu zaawansowanego z zakresu kadr i płac.

Wszystkie dane i wskaźniki oraz stan prawny są aktualne na dzień 10 luty 2024 r.