Kadry od A do Z w 2011

0,00 

autorzy:

Monika Cieślak, Aldona Salamon

stan prawny na: 1 czerwca 2011

stron: 415

do pobrania:

brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Ukoronowanie pracy zawodowej autorek!

Po sukcesie książki „Płace od A do Z” autorki postanowiły stworzyć praktyczny, kompleksowy przewodnik po zagadnieniach związanych z prowadzeniem spraw kadrowych. Swoją wiedzę, doświadczenia zawodowe oraz tematy poruszane przez uczestników na prowadzonych przez nie szkoleń zebrały w książce pt. „Kadry od A do Z w 2010”. Kadry od A do Z w 2011, to uaktualnione i rozszerzone wydanie tej książki.

Uzyskaj pewność jak w praktyce prowadzić sprawy pracownicze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

W „Kadrach od A do Z w 2011” autorki przedstawiają pełny zakres obsługi kadrowej w firmie. Zaczynając od ogólnego omówienia zasad prawa pracy, przechodzą do wyjaśnienia szczegółów kolejnych elementów obsługi kadrowej, takich jak m. in.:

 • rekrutacja (ogłoszenie o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, list intencyjny i umowa przedwstępna),
 • zatrudnianie na podstawie umowy o pracę (rodzaje umów o pracę, zawieranie umowy),
 • regulamin pracy,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • naliczanie urlopu,
 • czas pracy i jego ewidencja, systemy czasu pracy,
 • ochrona pracownika związana z rodzicielstwem, ochrona pracowników młodocianych i niepełnosprawnych,
 • odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników,
 • rozwiązywanie umowy o pracę,
 • zatrudnianie na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • zarządzanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

„Kadry od A do Z w 2011” zawierają liczne przykłady ilustrujące rzeczywiste problemy kadrowe oraz ich praktyczne rozwiązania. W książce tej znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnień kadrowych – również tych, dla których nie ma jasnych uregulowań prawnych. W takich przypadkach autorki wskazują najlepsze stosowane rozwiązania, przyjętą praktykę oraz orzecznictwo sądów i interpretacje organów kontrolnych – tak jak zrobiły do w odniesieniu do kwestii płacowych w „Placach od A do Z”.

Książka napisana przez praktyków, zajmujących się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będących jednocześnie trenerami na kursach dla służb kadrowo-personalnych. Skierowana zarówno do specjalistów personalnych jak do osób rozpoczynających pracę w działach kadrowych.