Płace od A do Z w 2012

0,00 

autorzy:

Monika Cieślak, Aldona Salamon

stan prawny na: 1 lutego 2012

stron: 595

do pobrania:

brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Uaktualnione i rozszerzone wydanie bestsellera z 2011 roku.

Dzięki tej książce Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu!

Na początku autorki wyjaśniają, krok po kroku, technikę naliczania wynagrodzeń. Przedstawiają metodę wyliczania poszczególnych składników wynagrodzenia w różnych systemach wynagrodzeń:

 • czasowym (miesięcznym, godzinowym),
 • akordowym,
 • prowizyjnym,
 • mieszanym.

Następnie autorki przechodzą do szczegółowego omówienia kwestii związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniem różnych składników wynagrodzenia. Przedstawiają i wyjaśniają wszystkie niuanse dotyczące wynagradzania pracowników, zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, zlecenia, itd.).

Wszystkie tematy poruszone w książce zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania. Dodatkowo w książce znajdziesz wiele pytań wraz z odpowiedziami. Pytania te były zadawane przez pracowników działów płacowych na prowadzonych przez autorki szkoleniach. Pokazują z jakimi problemami borykają się płacowcy i w jaki sposób problemy te należy rozwiązać.

Autorki ze szczególną uwagą potraktowały kwestie, dla których brak jest jednoznacznych uregulowań w przepisach oraz zagadnienia sprawiające trudności nawet ekspertom z wieloletnim doświadczeniem. Wyjaśniając wątpliwości, przywołują orzeczenia sądów oraz indywidualne interpretacje wydane przez organy podatkowe i ZUS. Pokazują zmieniane przez organy kontrolne interpretacje przepisów, aktualnie przyjęte rozwiązania oraz argumenty przemawiające za stosowaniem konkretnego podejścia do kontrowersyjnych kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Płace od A do Z w 2012 zawiera odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym związanych z opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze.

Wybrane tematy omówione w „Płacach od A do Z w 2012”:

 • procedura naliczania wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń za czas urlopu, choroby, przestoju, itd.,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane przy naliczaniu dodatku i wynagrodzenia za nadgodziny, urlopu, wynagrodzenia chorobowego, itp.,
 • sytuacje, gdy należy i gdy nie należy stosować 50% kosztów uzyskania w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika,
 • naliczanie podatku od umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych na kwoty nieprzekraczające 200 zł,
 • potrącanie kwoty zajęcia alimentacyjnego z zapłaty pracownika i zleceniobiorcy,
 • opodatkowanie wycieczki dla pracowników finansowanej z ZFŚS.

Autorki książki, Monika Cieślak i Aldona Salamon, to osoby o wieloletnim doświadczeniu zawodowym na stanowiskach kierowniczych w działach płacowych. Od wielu lat również prowadzą szkolenia i doradztwo w zakresie naliczania wynagrodzeń i prowadzenia kadr.

Książka dostarcza szeregu wskazówek na temat interpretacji przepisów prawnych.

Płace od A do Z w 2012 to jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorki rozwiązań problemów płacowych.
Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.