artykuły, nowości, wskaźniki

Można będzie dłużej pracować zdalnie

30 lipca 2020 | TARCZA 4.0

Zgodnie z art. 36 ust. 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm), nazywanej Specustawą, Tarczą antykryzysową albo antycovidową – przepisy dotyczące pracy zdalnej miały obowiązywać do września br. Już niedługo powinny zacząć obowiązywać regulacje prawne, które pozwolą na dłuższe stosowanie pracy zdalnej. Zgodnie z art. 4 przyjętej przez Sejm RP ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw – z pracy zdalnej na obecnych zasadach będzie można korzystać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Monika Frączek