Kadry od A do Z (wydanie 2023)

252,00 

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 15 marca 2023

ISBN: 978-83-62838-71-4
format: B5
oprawa: miękka
stron: 877

do pobrania:

Kategoria:

Książka jest napisana przez praktyka – kierownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień przez ponad 28 lat zagadnieniami kadrowo-płacowymi, będącego jednocześnie wykładowcą i koordynatorem na kursach kadrowo-płacowych.

Autorka prowadząc szkolenia zbierała pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich się powtarzało. „Kadry od A do Z” zawierają kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Przedstawione są przepisy prawne regulujące dane zagadnienie, wykaz najczęściej popełnianych błędów oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzbogacone o praktyczne przykłady. Praca zdalna i kontrola trzeźwości, jako nowość w Kodeksie pracy w 2023 r. jest omówiona szczególnie dokładnie. Ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (tzw. nowelizacja work-life balance) wprowadzającej nowe uprawnienia dla pracownika i wiążące się z nimi nowe obowiązki dla pracodawcy poświęcony jest osobny podrozdział.

Większość obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników dotyczy każdego pracodawcy, który zatrudnia choćby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. „Kadry od A do Z” to praktyczny przewodnik omawiający kompleksowo zagadnienia związane z prowadzeniem spraw kadrowych od rekrutacji i podpisania umowy o pracę do rozwiązania stosunku pracy tj:

 • rodzaje umów o pracę,
 • dokumentację pracowniczą, w tym zagadnienia związane z RODO,
 • czas pracy,
 • urlopy,
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem,
 • pracownicze plany kapitałowe, w tym autozapis w marcu 2023 r.,
 • pracę zdalną i kontrolę trzeźwości,
 • zmiany w Kodeksie pracy zawarte w ustawie z 9 marca 2023 r. (nowelizacja work-life balance),
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • podróże służbowe.

Książka jest przeznaczona zarówno dla specjalistów ds. personalnych, jak również dla właścicieli małych firm, którzy samodzielnie prowadzą sprawy kadrowe, w tym akta osobowe i dokumentację pracowniczą. Autorka omawia obowiązujące przepisy regulujące daną tematykę, cytując orzecznictwo, wskazuje najlepsze praktyki.

Polecana jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach kadrowych, audytorów HR, jak i osób, które same nie prowadzą kadr, jednak chcą poznać zagadnienia kadrowe, będą bowiem kontrolować kadry prowadzone przez firmy zewnętrzne. Książka może też służyć usystematyzowaniu lub powtórzeniu wiedzy po kilkuletniej przerwie lub być przygotowaniem do kursu zaawansowanego z zakresu kadr i płac.

W książce występuje również ramka „Warto przeczytać”, by zasygnalizować, że dane pismo, wyrok, stanowisko urzędowe, poradnik, objaśnienia czy też interpretacja, jest dla osoby zainteresowanej omawianym zagadnieniem, niezwykle cennym źródłem wiedzy. Ma to zachęcić czytelnika zainteresowanego danym zagadnieniem, do samodzielnego zapoznania się z całością przywołanego pisma, przytoczonego w książce jedynie fragmentarycznie.

Liczne przykłady i pytania ilustrują wybrane problemy oraz przedstawiają praktyczne rozwiązania i kompleksowe omówienie zagadnień. Publikacja pomaga i ułatwia prowadzenie spraw pracowniczych, w tym wprowadzenie pracy zdalnej zgodnie z obowiązującymi w 2023 r. przepisami prawa.

Załączony spis treści przedstawia szczegółowo omówione zagadnienia.