Kadry od A do Z

210,00 

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 15 marca 2022

ISBN: 978-83-62838-91-2
format: B5
oprawa: miękka
stron: 930

do pobrania:

Kategoria:

Książka jest napisana przez praktyka – kierownika działu kadr i płac, przez ponad 24 lat zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi, będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych.

Autorka prowadząc szkolenia z zakresu kadr i płac zbierała pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich się powtarzało. „Kadry od A do Z” zawierają kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzbogacone o przykłady, przepisy prawne regulujące przedstawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów.

Większość obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników dotyczy każdego pracodawcy, który zatrudnia choćby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. „Kadry od A do Z” to praktyczny przewodnik omawiający kompleksowo zagadnienia związane z prowadzeniem spraw kadrowych od podpisania umowy o pracę do rozwiązania stosunku pracy tj:

  • rodzaje umów o pracę,
  • dokumentację pracowniczą, w zagadnienia związane z RODO,
  • zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • czas pracy,
  • urlopy,
  • uprawnienia związane z rodzicielstwem,
  • pracownicze plany kapitałowe,
  • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • wybrane zagadnienia związane z pandemią COVID-19.

Książka jest przeznaczona zarówno dla specjalistów ds. personalnych, jak również dla właścicieli małych firm, którzy samodzielnie prowadzą sprawy kadrowe i teczki osobowe. Autorka wskazuje obwiązujące przepisy regulujące omawianą tematykę, cytując orzecznictwo, wskazuje najlepsze praktyki.

W książce również występuje ramka „Warto przeczytać”. Autorka w ten sposób sygnalizuje, że dane pismo, wyrok, stanowisko urzędowe, poradnik, objaśnienia czy też interpretacja, jest, dla osoby zainteresowanej danym zagadnieniem, niezwykle cennym źródłem wiedzy. Często nie jest to pismo cytowane w całości. Ramka ma na celu zachęcić czytelnika, zainteresowanego danym zagadnieniem, do samodzielnego zapoznania się z całością przywołanego pisma.

Liczne przykłady i pytania ilustrują wybrane problemy oraz przedstawiają praktyczne rozwiązania i kompleksowe omówienie zagadnień. Publikacja pomaga i ułatwia prowadzenie spraw pracowniczych, w tym PPK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeden rozdział poświęcony jest umowom cywilnoprawnym.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorka poruszyła zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w przepisach prawnych. W takich sytuacjach, autorka wskazała praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie stanowi źródła prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji.