PPK a lista płac od A do Z

157,50 

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 1 lutego 2021

978-83-62838-81-3
format: A5
oprawa: miekka
stron: 310

do pobrania:

spis treści

Kategoria:

Wprowadzenie PPK oznacza ogromne wyzwanie dla działów HR. W procesie wyboru instytucji finansowej pracodawca ma wsparcie merytoryczne wielu podmiotów, od brokerów ubezpieczeniowych, do samych firm oferujących PPK. Nie sposób nie docenić również ogromnego wsparcia, które oferuje PFR na stronie www.mojeppk.pl.

Po wdrożeniu PPK, pracodawca jest zobowiązany naliczyć wpłaty do PPK dla osób zatrudnionych i je prawidłowo rozliczyć. Wówczas stoi przez wieloma dylematami:

 • czy dana osoba podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym obowiązkowo,
 • jakie koszty uzyskania zastosować przy naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy,
 • czy dany składnik wynagrodzenia jest podstawą naliczenia wpłat do PPK.

Pozycja ta odpowiada na powyższe pytania. Dodatkowo przedstawia założenia PPK, sposób wprowadzenia PPK, skupiając się na zagadnieniach związanych z naliczaniem listy płac. Pomaga ona pracodawcy prawidłowo ustalić:

 • kogo i od jakiego momentu obejmuje PPK,
 • od jakich składników nie nalicza wpłat do PPK,
 • kiedy przestaje naliczać wpłaty,
 • kiedy może obniżyć wpłatę podstawową osoby zatrudnionej,
 • jak koryguje niedopłacone lub nadpłacone wpłaty do PPK na liście płac,
 • jak raportuje wpłaty do PPK na deklaracjach ZUS,
 • jak wykazuje wpłaty do PPK w deklaracjach i informacjach podatkowych.

Publikacja zawiera:

 • przestawienie wyliczeń list płac dla: pracowników, zleceniobiorców, menedżerów i członków rad nadzorczych,
 • omówienie prezentowanych zagadnień, w szczególności związanych z naliczeniem list płac dla osób objętych PPK,
 • przykłady, pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorka poruszyła zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. Przykładem takiej kwestii jest brak obowiązku pobierania wpłaty do PPK finansowanej przez osobę zatrudnioną od świadczenia niepieniężnego, w sytuacji gdy osoba ta nie otrzymuje w danym miesiącu wypłaty pieniężnej. W przypadku braku jednoznacznych regulacji prawnych, wskazano rekomendowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników działów kadr i płac (zarówno zatrudnionych na stanowiskach szeregowych, jak i kierowniczych) wprowadzających PPK, jak i naliczających wynagrodzenia. Tematyką książki będą też zainteresowani prawnicy czy pracownicy biur rachunkowych oraz firm doradczych, od których klienci oczekują pomocy także w zakresie poprawnego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o PPK.

Czytelników zachęcam do odwiedzania strony www.hrservices.com.pl, gdzie dostępne są inne pozycje wydawnictwa HR Services.

Monika Cieślak