książki

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 1 marca 2024

978-83-62838-74-5
format: B5
oprawa: miękka
stron: 930

Wysyłka do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na koncie wydawnictwa

 

do pobrania:

spis treści

cena: 294.00 zł
Uaktualnione i znacznie rozszerzone wydanie bestsellera z 2021.
Podręcznik przedstawia zasady naliczania wynagrodzeń pracowników od kwoty brutto do kwoty netto, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. Osobne rozdziały szczegółowo prezentują zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło, umów o praktykę absolwencką oraz członków zarządów i rad nadzorczych.

Dzięki tej książce Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu!

,,Płace od A do Z w pigułce” kompleksowo przedstawiają tajniki naliczania pensji od A do Z w skondensowanej formule. Omawiają zasady naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia pracownika: wynagrodzenia pomniejszonego, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia. Syntetycznie prezentują zasady uwzględniania zmiennych składników wynagrodzenia tj: premie uznaniowe, dodatki za godziny nadliczbowe czy dodatki za pracę w porze nocnej w podstawach naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia.

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 15 września 2023 r.​

978-83-62838-72-1
format: A5
oprawa: miękka
stron: 790
 

do pobrania:

spis treści

cena: 262.50 zł

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 15 stycznia 2022 r.

ISBN: 978-83-62838-77-6
format: A5
oprawa: miekka
stron: 317

do pobrania:

spis treści

cena: 199.50 zł

„Płace w Polskim Ładzie” kompleksowo przedstawiają tajniki naliczania pensji w skondensowanej formule z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. Przedstawiają nowe zasady naliczania od brutto do netto, w tym dla pracownika i zleceniobiorcy.

Osobne rozdziały szczegółowo prezentują zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło.

Wiele kwestii w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z przydzielaniem, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS, ich wyceną rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za administrację środkami Funduszu, kadrowcy, osoby naliczające płace szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych czynności i dokonywanych rozliczeń w fachowej prasie i podczas szkoleń.

autorzy:

Monika Cieślak, Piotr Ciborski

stan prawny 20.04.2024

ISBN: 978-83-62838-73-8
format: B5
oprawa: miękka
stron: 640

do pobrania:

cena: 231.00 zł

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 1 marca 2024

ISBN: 978-83-62838-71-4
format: B5
oprawa: miękka
stron: 940

do pobrania:

cena: 252.00 zł

Większość obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników dotyczy każdego pracodawcy, który zatrudnia choćby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. „Kadry od A do Z” to praktyczny przewodnik omawiający kompleksowo zagadnienia związane z prowadzeniem spraw kadrowych od rekrutacji i podpisania umowy o pracę do rozwiązania stosunku pracy tj: rodzaje umów o pracę, dokumentację pracowniczą, w tym zagadnienia związane z RODO, czas pracy, urlopy, uprawnienia związane z rodzicielstwem, pracownicze plany kapitałowe, w tym autozapis w marcu 2023 r., pracę zdalną i kontrolę trzeźwości, zmiany w Kodeksie pracy zawarte w ustawie z 9 marca 2023 r. (nowelizacja work-life balance), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podróże służbowe.

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą wynagrodzeń!

Kolejne wydanie pierwszej na rynku książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń.

Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami.

Publikacja zawierała ponad 400 ćwiczeń i pytań z odpowiedziami wraz z omówieniem najczęściej popełnianych błędów.

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 20 kwietnia 2020

ISBN: 978-83-62838-98-1
format: B5
oprawa: miękka
stron: 656

do pobrania:

cena: 262.50 zł

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 10 lutego 2020

978-83-62838-87-5
format: A5
oprawa: miekka
stron: 126

do pobrania:

spis treści

cena: 336.00 zł

„Świadectwo pracy od A do Z” omawia szerokie spektrum zagadnień związanych z wypełnianiem świadectwa pracy, jego kopii, sprostowań. Książka zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wzbogacone o przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany przepisów i aktualne stanowiska Ministerstwa Pracy, organów skarbowych, ZUS oraz PIP.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników działów kadr (zarówno zatrudnionych na stanowiskach szeregowych, jak i kierowniczych). Tematyką książki będą też zainteresowani pracodawcy samodzielnie prowadzący swoją działalność i zatrudniający pracowników, a także prawnicy czy pracownicy biur rachunkowych oraz firm doradczych, od których klienci oczekują pomocy w zakresie poprawnego wypełniania i wydawania świadectw pracy.

Książka jest napisana przez praktyków i szkoleniowców z tematyki HR. Autorki Monika Frączek – specjalista prawa pracy, były pracownik departamentu prawa pracy resortu pracy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) i Monika Cieślak – wieloletni szef ds. płac, specjalista ds. wynagrodzeń, szkoląc zbierały pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Najwięcej pytań dotyczyło tematyki czasu pracy. Refleksji, że czas pracy jest najtrudniejszym zagadnieniem w zakresie prawa pracy, towarzyszyła potrzeba opracowania podręcznika, który w sposób systematyczny i prosty przybliżałby tę tematykę osobom zajmującym się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 10 lutego 2024 r.

978-83-62838-70-7
format: A5
oprawa: miękka
stron: 440

do pobrania:

spis treści

cena: 189.00 zł
autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 1 maja 2020

ISBN: 978-83-62838-85-1
format: A5
oprawa: miekka
stron: 380

do pobrania:

spis treści

cena: 231.00 zł

Książka omawia w przystępny sposób przede wszystkim zagadnienia związane z różnymi możliwościami pomocy dla pracodawców oraz podmiotów niezatrudniających pracowników w sytuacji trudności i problemów spowodowanych pandemią COVID-19, które mają uchronić przedsiębiorców i inne podmioty przed skutkami kryzysu gospodarczego z nią związanego.

Impulsem do napisania tej książki była refleksja, że praca zdalna, uregulowana na czas pandemii Covid-19, w wielu przypadkach, pozostanie już elementem organizacji pracy u pracodawców. Docelowo na pewno problemem będzie odróżnienie pracy zdalnej od telepracy, a być może z czasem pojawią się spory, czy praca świadczona z domu – była wykonywania w ramach stosunku pracy (telepracy albo pracy zdalnej), czy może jednak było to wykonywanie czynności cywilnoprawnych. Na spodziewane trudności trzeba się jak najlepiej przygotować, z czasem wątpliwości będzie mniej, jeżeli praca zdalna zostałaby np. uregulowana w przepisach Kodeksu pracy.

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 1 maja 2020

ISBN: 978-83-62838-85-1
format: A5
oprawa: miekka
stron: 380

do pobrania:

spis treści

cena: 126.00 zł

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 1 sierpnia 2020

ISBN: 978-83-62838-83-7
format: A5
oprawa: miękka
stron: 550

do pobrania:

spis treści

cena: 252.00 zł

W obliczu kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID-19 wielu pracodawców będzie szukało możliwości obniżenia kosztów pracy, również poprzez zwolnienia pracowników. Autorki przedstawiają więc zasady rozwiązywania umów o pracę oraz możliwe do zastosowania rozwiązania prawne i optymalizacje płacowe w związku z ustaniem zatrudnienia.

Wprowadzenie PPK oznacza ogromne wyzwanie dla działów HR. W procesie wyboru instytucji finansowej pracodawca ma wsparcie merytoryczne wielu podmiotów, od brokerów ubezpieczeniowych, do samych firm oferujących PPK.Nie sposób nie docenić również ogromnego wsparcia, które oferuje PFR na stronie www.mojeppk.pl.

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 1 lutego 2021

978-83-62838-81-3
format: A5
oprawa: miekka
stron: 310

do pobrania:

spis treści

cena: 157.50 zł

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 15 października 2020 r.

978-83-62838-82-0
format: A5
oprawa: miekka
stron: 320

do pobrania:

spis treści

cena: 210.00 zł

Publikacja „Urlopy pracownicze od A do Z” omawia kwestie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych, szkoleniowych i związanych z rodzicielstwem. Kompleksowo przedstawia ona nie tylko kwestie kadrowe z nimi związane, ale i kwestie naliczania wynagrodzeń za czas tych urlopów.

Zatrudnianie pracowników wymaga obowiązkowego prowadzenia poprawnej dokumentacji pracowniczej. Na prawidłowych aktach osobowych pracodawca nie może poprzestać, bowiem musi jeszcze prowadzić pozostałe zbiory dokumentów, o których mowa w przepisach. Te dodatkowe zbiory dokumentów dotyczą ewidencji czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, PPK, RODO i wielu innych. Przepisy prawa nakładają szereg obowiązków, a jednocześnie zawierają niewiele wzorów dokumentów, na których pracodawca może bazować.

autor:

Monika Frączek, Monika Cieślak

stan prawny na: 15 czerwca 2021 r.

978-83-62838-79-0
format: B5
oprawa: miekka
stron: 680

do pobrania:

spis treści

cena: 252.00 zł

autor:

Dr hab. inż. Marian Cieślak

Wydanie albumowe

ISBN: 978-83-62838-97-4
format: A4
oprawa: twarda
stron: 191
barwnych ilustracji: 256

do pobrania:

cena: 210.00 zł

Najpełniejsze opracowanie z zakresu sowich piór i relacji między ekologią sów a ich upierzeniem.

Dr hab. inż. Marian Cieślak – leśnik z wykształcenia, ekolog z powołania. Wieloletni pracownik Instytutu Ochrony Środowiska i Fundacji Ekofundusz. Był autorem wielu prac z zakresu: ochrony przyrody, ekologii ptaków i ekologii krajobrazu, fizjografii i planowania przestrzennego.