Kadry od A do Z w 2015

157,50 

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 1 września 2015

ISBN: 978-83-62838-95-0
format: B5
oprawa: miekka
stron: 660

do pobrania:

brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Książka „Kadry od A do Z w 2015” jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo­płacowych.

Obejmuje m. in. tematykę dotyczącą:

  • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
  • ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • urlopów pracowniczych,
  • czasu pracy,
  • ochrony szczególnych grup zatrudnionych w tym kobiet.

Autorka, trenerka specjalizująca się w szkoleniach z kadr i płac zbierała pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się. „Kadry od A do Z w 2015” – zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu kadr oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzbogacone o przykłady, przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów.
Większość obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników dotyczy każdego pracodawcy, który zawiera choć jedną umowę o pracę.

„Kadry od A do Z w 2015” to praktyczny przewodnik omawiający kompleksowo zagadnienia związane z prowadzeniem spraw kadrowych. Pozycja omawia kompleksowo zmiany, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. i poźniej, tak by dać pracodawcy czas na przygotowanie się do zmian.

Przede wszystkim chodzi o ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza rewolucyjne zmiany w umowach o pracę, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Omówiona jest również ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy ­ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, które będą obowiązywać od 2 stycznia 2016 r.

Książka jest przeznaczona zarówno dla specjalistów ds. personalnych, jak również dla właścicieli małych firm, którzy samodzielnie prowadzą sprawy kadrowe. Autorka wskazuje obwiązujące przepisy regulujące omawianą tematykę, omawiając orzecznictwo, wskazuje najlepsze praktyki.
Liczne przykłady i pytania ilustrują wybrane problemy oraz przedstawiają praktyczne rozwiązania i kompleksowe omówienie zagadnień. Publikacja pomaga i ułatwia prowadzenie spraw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Jeden rozdział poświęcony jest cywilnoprawnym formom zatrudnienia.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorka poruszyła zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w przepisach prawnych. W takich sytuacjach wskazano praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie stanowi źródła prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest ona źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych rozwiązań problemów kadrowych.