Płace od A do Z w pigułce

231,00 

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 25 marca 2022

978-83-62838-75-2
format: A5
oprawa: miekka
stron: 640

do pobrania:

spis treści

Kategoria:

Jeśli chcesz szybko poznać mechanizmy naliczania wynagrodzeń zrewolucjonizowane Polskim Ładem ten podręcznik do naliczania wynagrodzeń jest właśnie dla Ciebie!

„Płace od A do Z w pigułce” kompleksowo przedstawiają tajniki naliczania pensji w skondensowanej formule z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Omawiają również rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. oraz ustawę z 24 lutego 2022 r., która wprowadziła rozwiązania z rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. do ustawy podatkowej oraz zmieniła moment składania oświadczenia PIT-2.

Podręcznik przedstawia nowe zasady naliczania od brutto do netto, w tym dla pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy umowy o dzieło. Osobne rozdziały szczegółowo prezentują zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło.

„Płace od A do Z w pigułce” przedstawiają zasady naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia pracownika: wynagrodzenia pomniejszonego, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia. Syntetycznie prezentują zasady uwzględniania zmiennych składników wynagrodzenia tj: premie uznaniowe, dodatki za godziny nadliczbowe czy dodatki za pracę w porze nocnej w podstawach naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia. W czytelny sposób, na wielu przykładach, przedstawione są zasady prawidłowego naliczania wynagrodzenia od brutto do netto, w tym dokonywania potrąceń, dla pracownika i zleceniobiorcy. Uwzględnione są również przepisy wprowadzone na czas pandemii oraz zasady rozliczania wpłat do PPK na liście płac. Osobny rozdział jest poświęcony ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

„Płace od A do z w pigułce” zawierają:

  • przestawienie zmian wprowadzonych Polskim Ładem, a także innymi nowelizacjami, które weszły w życie po 1 stycznia 2022 r. i zrewolucjonizowały zasady obliczania wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
  • szczegółowe omówienie zasad naliczania poszczególnych obligatoryjnych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikom, jak i ich opodatkowania i oskładkowania,
  • omówienie podstaw prawnych i mechanizmów naliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług) i umowy o dzieło, wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład,
  • tabele i schematy, które w jasny i przystępny sposób ukazują i systematyzują prezentowane zagadnienia,
  • pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
  • podsumowanie najważniejszych zagadnień pod koniec każdego rozdziału.

Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, audytorów, jak i osób, które same nie naliczają pensji, ale chcą poznać zasady naliczania listy płac, będą bowiem kontrolować naliczanie pensji przez firmy zewnętrzne. Książka może też służyć usystematyzowaniu lub powtórzeniu wiedzy po kilkuletniej przerwie lub być przygotowaniem do kursu zaawansowanego z zakresu płac.

W książce często występuje ramka „Co się zmieniło od 1 stycznia 2022 r.”. Autorka w ten sposób sygnalizuje, że dane zagadnienie zostało zmienione przez przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.

W książce również występuje ramka „Warto przeczytać”. Autorka w ten sposób sygnalizuje, że dane pismo, wyrok, stanowisko urzędowe, poradnik, objaśnienia czy też interpretacja, jest, dla osoby zainteresowanej danym zagadnieniem, niezwykle cennym źródłem wiedzy. Często nie jest to pismo cytowane w całości, jednak ramka ma na celu zachęcić czytelnika, zainteresowanego danym zagadnieniem, do samodzielnego zapoznania się z całością przywołanego pisma.

Wsparciem dla praktyków i sprawdzeniem wiedzy zawartej w książce jest pozycja: „Płace od A do Z – ćwiczenia”. Pozycja ta umożliwia, po przeczytaniu tego podręcznika, sprawdzenie i utrwalenie materiału przedstawionego w publikacji poprzez rozwiązywanie zadań. W książce znajduje się kilkaset zadań z zakresu naliczania wynagrodzeń wraz z rozwiązaniami.

Wszystkie dane i wskaźniki oraz stan prawny są aktualne na dzień 25 marca 2022 r.