Płace od A do Z w pigułce

262,50 

autor:

Monika Cieślak

stan prawny na: 15 września 2023 r.​

978-83-62838-72-1
format: A5
oprawa: miękka
stron: 790
 

do pobrania:

spis treści

Kategoria:

Podręcznik przedstawia zasady naliczania wynagrodzeń pracowników od kwoty brutto do kwoty netto, obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Osobne rozdziały szczegółowo prezentują zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło, umów o praktykę absolwencką oraz członków zarządów i rad nadzorczych.

Jeśli chcesz szybko poznać mechanizmy naliczania wynagrodzeń w 2023 r. zrewolucjonizowane wielokrotnie w ciągu 2022 r. ten podręcznik do nauki naliczania wynagrodzeń jest właśnie dla Ciebie! W pierwszych rozdziałach podręcznik omawia zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 r.

„Płace od A do Z w pigułce” kompleksowo przedstawiają tajniki naliczania pensji w skondensowanej formule, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez m.in.:

 • ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą pracę zdalną i kontrolę trzeźwości do Kodeksu pracy,
 • ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw mającą na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
 • ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą rewolucyjne zmiany w ustawie podatkowej,
 • inne ustawy i rozporządzenia istotne dla naliczania wynagrodzeń wprowadzające zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.,
 • inne.

„Płace od A do Z w pigułce” omawiają również zasady naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia pracownika: wynagrodzenia za pracę pomniejszonego (np. choroba, nieobecność niepłatna), wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia. Syntetycznie prezentują zasady uwzględniania zmiennych składników wynagrodzenia tj: premie uznaniowe, dodatki za godziny nadliczbowe czy dodatki za pracę w porze nocnej w podstawach naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia. W czytelny sposób, na wielu przykładach, przedstawione są zasady prawidłowego naliczania wynagrodzenia od brutto do netto, w tym dokonywania potrąceń, dla pracownika i zleceniobiorcy. Uwzględnione są również zagadnienia rozliczania wpłat do PPK na liście płac. Osobny rozdział jest poświęcony ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

„Płace od A do z w pigułce” zawierają:

 • zestawienie zmian w składnikach wynagrodzenia obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.
 • syntetyczne przestawienie zmian wprowadzonych Polskim Ładem, Niskimi podatkami, a także innymi nowelizacjami, które weszły w życie w 2022 r. a które zmieniły zasady naliczania wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r. oraz ich omówienia na przykładach z wyliczeniami,
 • szczegółowe omówienie zasad naliczania poszczególnych obligatoryjnych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikom, jak i ich opodatkowania i oskładkowania,
 • omówienie podstaw prawnych i mechanizmów naliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług) i umowy o dzieło,
 • tabele i schematy, które w jasny i przystępny sposób ukazują i systematyzują prezentowane zagadnienia,
 • pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
 • podsumowanie najważniejszych zagadnień pod koniec rozdziału.

W książce często występuje ramka „Co zmieniło się od …...”. Autorka w ten sposób sygnalizuje, ważne zmiany dla naliczania wynagrodzeń i datę wejścia ich w życie.

W książce występuje również ramka „Warto przeczytać”. Autorka w ten sposób sygnalizuje, że dane pismo, wyrok, stanowisko urzędowe, poradnik, objaśnienia czy też interpretacja, jest dla osoby zainteresowanej danym zagadnieniem, niezwykle cennym źródłem wiedzy. Często pismo to nie jest cytowane w całości, jednak ramka ma na celu zachęcić czytelnika, zainteresowanego danym zagadnieniem, do samodzielnego zapoznania się z całością przywołanego pisma.

Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, audytorów, jak i osób, które same nie naliczają pensji, chcą jednak poznać zasady naliczania płac, będą bowiem kontrolować naliczanie wynagrodzeń przez firmy zewnętrzne. Książka może też służyć usystematyzowaniu lub powtórzeniu wiedzy po kilkuletniej przerwie lub być przygotowaniem do kursu zaawansowanego z zakresu płac.

Wsparciem dla praktyków i sprawdzeniem wiedzy zawartej w książce jest pozycja: „Płace od A do Z – ćwiczenia”. Pozycja ta umożliwia, po przeczytaniu tego podręcznika, sprawdzenie i utrwalenie materiału przedstawionego w publikacji poprzez rozwiązywanie zadań. W książce znajduje się kilkaset zadań z zakresu naliczania wynagrodzeń wraz z rozwiązaniami.

Wszystkie dane i wskaźniki oraz stan prawny są aktualne na dzień 15 kwietnia 2023 r.