Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2013

0,00 

autorzy:

Monika Cieślak, Piotr Ciborski

stan prawny na: 15 kwietnia 2013

stron: 368

do pobrania:

brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki z 2011 roku.

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Książka zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym:

  • kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia,
  • jakie są alternatywne formy działalności socjalnej,
  • kiedy i w jaki sposób świadczenia z Funduszu są opodatkowane i oskładkowane

Dodatkowo książka zawiera wzory potrzebnych dokumentów oraz wybrane przepisy prawa, orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych.

Autorzy przedstawiają wyczerpujące omówienie kwestii związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Zaczynają od przedstawienia ram prawnych zobowiązujących do tworzenia Fundusz. Omawiają kto ma bezwględny obowiązek tworzenia ZFŚS a kto i w jakich okolicznościach może zrezygnować z jego tworzenia. Następnie przechodzą do omówienia zasad i metodologii przyznawania świadczeń socjalnych. Wyjaśniają jaki wpływ mają przyznane świadczenia na podatek dochodowy pracowników oraz w jakich okolicznościach należy uwzględniać świadczenia w podstawie wymiaru składek ZUS. Omówiony został również wpływ na opodatkowanie pracodawcy.

Całość została szeroko zilustrowana przykładami i wyliczeniami. Autorzy przedstawili najczęściej popełniane błędy i sposoby ich uniknięcia. W przypadku kwestii nieuregulowanych jednoznacznie w przepisach prawa autorzy wskazali praktykowane rozwiązania, zaznaczając jednocześnie istniejące kontrowersje i wątpliwości.

Książka przeznaczona jest dla osób administrujących ZFŚS, przedstawicieli związków zawodowych oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy personalne jak i płacowe.